แอ่วเหนือ เพื่อหมากับคนอยู่ร่วมกันอย่างมีสุข ซอยด๊อก จับมือกองทัพคุมหมาจรด้วย CNVR

กองพลพัฒนาที่ 3 ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (มูลนิธิซอยด๊อก) จัดโครงการความร่วมมือในการควบคุมจำนวนสุนัขจรจัดด้วยวิธีการ CNVR ให้กับสุนัขในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และชุมชนใกล้เคียง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลตรี จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผู้บัญชาการ กองพลพัฒนาที่ 3 และผู้บังคับหน่วยทหารภายในค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตรวจเยี่ยมการออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ ที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร กรมทหารช่างที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562, เวลา 17:00 น.

นับเป็นครั้งแรกที่ซอยด็อกร่วมมือกับหน่วยงานราชการทหารในการดูแลปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยก่อนหน้านี้ได้ร่วมกับหน่วยงานของกองทัพเมื่อครั้งอุทกภัยกรุงเทพในปี 2554 ในการช่วยเหลือสุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบ

CNVR เริ่มจากการจับสุนัขอย่างถูกวิธิ จากนั้นจึงดำเนินการทำหมัน ซึ่งเป็นการควบคุมการขยายพันธุ์และลดจำนวนสุนัขจรจัดอย่างได้ผล รวมถึงฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หลังจากสุนัขฟื้นตัวแล้วจะส่งคืนสู่ถิ่นฐานเดิมเพื่อให้พวกเขากลับไปคุ้มกันพื้นที่ไม่ให้สุนัขตัวใหม่ซึ่งอาจมีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเข้ามา CNVR เป็นการควบคุมประชากรสุนัขจรจัดอย่างมีประสิทธิภาพและมีมนุษยธรรมเพียงหนทางเดียวที่สามารถแก้ปัญหาสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืน วิธีการนี้ยังจะทำให้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าหมดไป

ซอยด็อกได้จัดเตรียมทีมสัตวแพทย์, เจ้าหน้าที่วางยาสลบ และพนักงานจับสุนัข ออกหน่วย ระหว่างวันที่ 19 – 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา และทำหมันไปได้ทั้งสิ้น 213 ตัว (เพศผู้ 117 ตัว และเพศเมีย 96 ตัว) โดยมีกำลังพลและครอบครัว รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง นำสุนัขในความดูแลมาเข้ารับการทำหมันอีกด้วย สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของคนในพื้นที่ ในการแก้ปัญหาให้สามารถอยู่ร่วมกันกับสุนัขในชุมชนด้วยวิธีที่ยั่งยืน หากองค์กรหรือหน่วยงานใด ต้องการคำปรึกษาหรือข้อแนะนำในการทำหมันสุนัขเคลื่อนที่ สามารถติดต่อคุณศักดาพล ทองจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ทางอีเมล bern@soidog.org

- มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย 

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่