โครงการรถไฟฟ้ารางเบาคืบ คาดใช้ได้ปี 2564

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเดินหน้าระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตรถไฟฟ้ารางเบาแก้ไขปัญหาการจราจรรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวและระบบเศรษฐกิจคาดใช้บริการได้ในปี 2564

เปรมกมล เกษรา

วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560, เวลา 16:59 น.

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2560 ) เวลา 09.00 น. ณห้องประชุมระแงงชั้น 3 เทศบาลตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายธีระอนันตเสรีวิทยารองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและนายชัยวัฒน์ทองคำคูณผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเป็นประธานเปิดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 4 (การสรุปผลการศึกษาโครงการ) การศึกษาความเหมาะสมออกแบบและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตรถไฟฟ้ารางเบาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วม

นายธีระกล่าวว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรถไฟฟ้ารางเบาสำหรับการคมนาคมขนส่งในจังหวัดภูเก็ตเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งแก้ไขปัญหาการจราจรของจังหวัดภูเก็ตอันเป็นผลกระทบจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ด้านนายชัยวัฒน์กล่าวว่าสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนข. กำหนดจัดการประชุมกลุ่มย่อยการมีส่วนร่วมของประชาชนการศึกษาความเหมาะสมออกแบบและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตทั้งหมด 4 ครั้งการประชุมในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 (สรุปผลการศึกษาโครงการ) โดยจะมีการนำเสนอผลการศึกษาโครงการในด้านต่างๆเช่นการปรับปรุงแนวเส้นทางของโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตการปรับปรุงจุดกลับรถระดับดินและการก่อสร้างทางลอดของแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชนภูเก็ตบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402

(ถนนเทพกระษัตรี) และมาตรการแก้ไขและลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการซึ่งการประชุมได้เน้นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมประชุมและตอบชี้แจงข้อซักถามต่างๆอย่างเปิดกว้างเพื่อช่วยกันระดมความคิดเห็นร่วมคิดร่วมสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดแรกของประเทศไทยในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญให้เกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพเพื่อรองรับระบบการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยและช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรรองรับการเติบโตของระบบเศรษฐกิจของภูเก็ตที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 ทั้งนี้ในส่วนของเส้นทางการเดินรถไฟรางเบานั้นใช้งบประมาณก่อสร้าง 24,000 ล้านบาทโครงการเริ่มจากสถานีท่านุ่นจ.พังงาเข้าเส้นทางหลักวิ่งผ่านสนามบินเข้าเส้นถนนเทพกระษัตรีผ่านตัวเมืองไปจนถึง 5 แยกฉลองระยะทาง 60 กม. มีสถานีย่อย 23 สถานีจะใช้เส้นทางบนเกาะกลางถนนเท่านั้นโดยมีกำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 3 ปี

 ความคืบหน้าของโครงการฯอยู่ระหว่างรอการดำเนินงานในการร่วมลงทุนหรือ PPP (public private partnership) ในการจัดหาผู้ร่วมลงทุนในเรื่องต่างๆซึ่งจะอยู่ในช่วงปี 2560 โดยคาดว่าคนภูเก็ตจะได้ใช้รถไฟฟ้ารางเบาในปี 2564 โดยโครงการนี้จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในจังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างมากเพื่อรองรับระบบการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยและช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรรองรับการเติบโตของระบบเศรษฐกิจของภูเก็ตที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่