ใส่หน้ากากทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

ภูเก็ต - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1829/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

ข่าวภูเก็ต

วันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2563, เวลา 15:04 น.

ชาวภูเก็ตสวมหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคในที่สาธารณะ ภาพ ธัญลักษณ์ สากูต

ชาวภูเก็ตสวมหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคในที่สาธารณะ ภาพ ธัญลักษณ์ สากูต

1. ผู้ใดที่จะออกนอกเคหะสถาน ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง
2. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดภาวะไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นการแพร่เชื้อโรค

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม อาจมีความผิดตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 20,000 บาท และอาจผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

ทั้งนี้ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่