หัวใจสิงห์ ความจริงที่ซ่อนในดวงตา กับโลกแห่งศิลปิน Pop Surrealism
25 พฤศจิกายน 2561, 13:00
ภูเก็ตขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีพ้อต่อ ประจำปี 2561 เริ่มวันแรก 23 ส.ค.
22 สิงหาคม 2561, 17:52
ภูเก็ต - เทศบาลนครภูเก็ตได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม กำหนดจัดงานประเพณีพ้อต่อ (สารทจีน) ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม – 9 กันยายน ที่ศาลเจ้าและชุมชนในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต เพื่อร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น อันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดให้คงอยู่ และส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม แก่ประชาชน เยาวชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย