มูลนิธิบุญรอด - เอกพจน์ วานิช มอบทุนการศึกษาประจำปีให้เยาวชน

ภูเก็ต - วานนี้ (2 พฤศจิกายน 2566) นางอัญชลี วานิช เทพบุตร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและเยาวชนชาวภูเก็ตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 26 ทุน เป็นเงิน 109,000 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบการจากไปปีที่ 14 ของนางบุญรอด วานิช มารดา

ข่าวภูเก็ต

วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566, เวลา 09:27 น.

มูลนิธิบุญรอด-เอกพจน์ วานิช ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2540 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่ใฝ่เรียนได้มีโอกาสเล่าเรียน โดยทางมูลนิธิฯ ได้มอบทุนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทำให้วันนี้ มีผู้ได้รับทุนประสบความสำเร็จเป็นแพทย์ พยาบาล สถาปนิก ครูและทำงานสาขาอาชีพอื่น ๆ อีกมากมาย จนถึงปัจจุบัน ทางมูลนิธิฯ ได้มอบทุนไปแล้วจำนวน 653 ทุน เป็นเงิน 2,419,000 บาท

นางอัญชลีกล่าวว่า "เราตั้งเจตนารมณ์ให้เด็กทุกคนได้เติบโตเป็นคนดี คนเก่ง เป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมือง คุณแม่บุญรอดเชื่อมั่นค่ะว่า การศึกษาสร้างคนและคนจะกลับมาสร้างชาติ ดิฉันและพี่น้อง เราทุกคนก็เชื่อมั่นในการศึกษาค่ะ และ ปิติทุกครั้งที่ได้เห็นแววตาเด็กและผู้ปกครอง กับโอกาสที่เราได้ร่วมสานฝันไปกับเขาด้วยกัน บุญอยู่ใกล้ตัวนะคะ น้ำใจและความปรารถนาดีที่เรามีต่อกัน ย่อมเป็นน้ำทิพย์ชะโลมใจทั้งผู้ให้และผู้รับเสมอค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะเพื่อนๆ"

ขอบคุณข่าวและภาพ เฟสบ๊ก Anchalee Tephabutra

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่