เทศบาลนครภูเก็ตและสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย เตรียมประกวดวงโยธวาทิต ณ จังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ต - วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 11.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และ นายโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์ นายกสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือการจัดการประกวดวงโยธวาทิตจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ตและคณะครูอาจารย์ในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตเข้าร่วม

ข่าวภูเก็ตประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ

วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2567, เวลา 16:22 น.

การจัดการประกวดวงโยธวาทิต ณ จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2567 หรือ Band Competition of Thailand Phuket 2024 รวมทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้เข้าประกวด จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2567 ณ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรี โดยได้มอบหมายให้สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ดูแลเรื่องวงโยธวาทิตของประเทศ ให้เป็นผู้กำกับและดำเนินการจัดการประกวดให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยเทศบาลนครภูเก็ตและสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ได้มีข้อตกลงร่วมกันเพื่อเป็นที่ประจักษ์และเป็นจุดเริ่มต้นในการร่วมมือพัฒนาศักยภาพทางด้านวงโยธวาทิตของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

โดยการประกวดวงโยธวาทิต ณ จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2567 จะมีรุ่นประกวดทั้งหมด 5 ประเกท ได้แก่ 1. Solo 2. Small Ensemble 3. Large Ensemble 4. Concert Marching Art และ 5. Street Parade

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่