“วงปล่อยแก่จังหวัดภูเก็ต” เปิดตัวโชว์ผลงาน สร้างพลังใจและรอยยิ้มให้ผู้สูงวัย

ภูเก็ต - เมื่อวานนี้ (5 พ.ย. 2566) มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ร่วมกับ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่าย จัดโครงการดนตรีพลังบวก เผยโฉมนักขับร้องประสานเสียงกว่า 200 คน ขับร้องประสานเสียงเพลงไพเราะขับกล่อมนักท่องเที่ยว ณ ลานมังกร ถนนคนเดินหลาดใหญ่

ข่าวภูเก็ตประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ

วันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2566, เวลา 12:00 น.

“วงปล่อยแก่จังหวัดภูเก็ต” เกิดจากการรวมตัวของผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ตมากกว่า 200 คน ที่ได้ร่วมกันฝึกซ้อมบทเพลง 3 เดือน 3 บทเพลง โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต

โดยในช่วงกลางวันวันที่ 5 พ.ย. 2566 ที่ห้องประชุมแคแสด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็จ อาจารย์ถาวร เกียรติถาวรวงศ์ เข้าร่วม รวมทั้งยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สุกรี เจริญสุข ประธานมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข มาบรรยายพิเศษถึงโครงการดนตรีพลังบวก "วงปล่อยแก่" ที่เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขับร้องประสานเสียงให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 200 คน โดยจำนวนสมาชิกมีมากที่สุดเท่าที่มีวงมา 13 วง ใน 12 จังหวัด

รศ.ดร. สุกรี กล่าวว่า การจัดทำวงดนตรีนี้ ต้องเชิญครูดนตรีมาจากทั้งจังหวัดสงขลาและกรุงเทพฯ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้ต้องคิดใหม่เพื่อจะสร้างให้เกิดความยั่งยืนและสามารถเป็นกลไกในการเปลี่ยนเมืองภูเก็ต สำหรับบทเพลงที่วงปล่อยแก่ภูเก็ตใช้ในการขับร้องประสานเสียง มีด้วยกันจำนวน 3 บทเพลง คือ สุขกันเถอะเรา ภูเก็ตเมืองงาม และราซาซายัง

"ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาเรื่องผู้สูงอายุทั้งในด้านจำนวน การจัดการด้านความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุไม่ให้เป็นภาระ ผู้สูงอายุหลายคนถูกทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยว เกิดความเหงา ซึมเศร้า และไม่มีลูกหลานอยู่ใกล้ ไม่มีใครดูแลเอาใจใส่ สังคมรุ่นใหม่กับสังคมผู้สูงอายุมีบริบททางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกต่างไป ทำให้ผู้สูงอายุหมดความหมายและหมดความสำคัญลงไปเรื่อย ๆ โครงการดนตรีพลังบวกผ่านกิจกรรมการขับร้องประสานเสียง จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งวงขับร้องประสานเสียงสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยหวังให้การร้องเพลงประสานเสียงเป็นยารักษาโรค เป็นเพื่อนในยามเหงา สร้างรอยยิ้มและปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้อย่างกลมกลืน นอกจากนี้การร้องเพลงยังเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยการไหลเวียนของสารแห่งความสุขและปรับสมดุลของธาตุต่าง ๆ ในร่างกาย" รศ.ดร. สุกรีกล่าว

โดยในช่วงเย็นวันเดียวกัน วงปล่อยแก่จังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมขับร้องประสานเสียงกับวง Thai Symphony Brass Quintet ณ ลานมังกร ตลาดใหญ่ บริเวณถนนคนเดินย่านชุมชนเมืองเก่า ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้รับชมอีกด้วย

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่