UWC ไทยตัวแทนประเทศร่วมงาน World Education Week ในฐานะ 1 ใน 100 อันดับโรงเรียนตัวอย่างโลก 

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม เวลา 15.00-16.00 น. ตามเวลามาตรฐานโลก (9.00-10.00 น. ตามเวลาประเทศไทย) คณะตัวแทนจากโรงเรียนนานาชาติ UWC ประเทศไทย จะนำเสนอองค์ความรู้ของโรงเรียนเกี่ยวกับ “การฝึกสติและบทบาทของการฝึกสติที่ส่งผลต่อสุขภาวะในโรงเรียน” ให้ผู้เข้าร่วมงานจากทั่วทุกมุมโลกได้ฟัง

ข่าวภูเก็ต

วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563, เวลา 11:49 น.

ซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งของงาน World Education Week งานสัมมนาด้านการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่เปิดโอกาสให้โรงเรียนต่างๆ ได้แบ่งปันองค์ความรู้ของพวกเขา ไปสู่กลุ่มผู้ฟังออนไลน์ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนถึง 100,000 คน ในวันที่ 5-9 ตุลาคมที่จะถึงนี้

ทั้ง 100 โรงเรียนจะได้ร่วมผนึกกำลังขับเคลื่อนความก้าวหน้าเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ ในด้านของ”คุณภาพการศึกษา” (โดยเป้าหมายที่ 4) คือการมุ่งมั่นที่จะสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยโรงเรียนนานาชาติ UWC ประเทศไทย เป็นโรงเรียนหนึ่งเดียวจากประเทศไทยที่ติด 100 อันดับโลก และได้รับเกียรติในการนำเสนอในงานนี้

“ตั้งแต่โรงเรียนนานาชาติ UWC ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 2008 การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (SEL) และการฝึกสติ เป็นหัวใจหลักของโรงเรียนของเรามาโดยตลอด คติพจน์ของโรงเรียนที่กล่าวว่า มีหัวใจที่ดีงาม จิตใจที่สมดุลและสุขภาพที่แข็งแรง ยังคงชัดเจนและดำเนินต่อไป แทรกซึมอยู่ในทุก ๆ ส่วนของหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน เป้าหมายของเราคือการสร้างคน โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการรวมผู้คน เชื้อชาติและวัฒนธรรมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างสันติภาพและอนาคตที่ยั่งยืน ในการจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้นั้น เด็กๆ จำเป็นจะต้องรู้จักตัวตนของพวกเขาเองก่อน เพื่อพวกเขาจะสามารถรู้จักผู้อื่น และรู้วิธีที่จะทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิมได้” คุณเจสัน แมคไบรด์ หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงเรียนนานาชาติ UWC ประเทศไทยกล่าว

แม้ว่าความสำคัญของการศึกษาที่มุ่งเน้นการฝึกสติ จะเป็นที่กล่าวถึงกันบ่อยครั้งในแวดวงวิชาการระดับโลก แต่ประสบการณ์ของโรงเรียนนานาชาติ UWC ประเทศไทยในการฝังแนวคิดการฝึกสติไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงนักเรียนเกรด 12 มานานกว่าทศวรรษ ก็ยังเป็นกรณีศึกษาที่ดีของการเปลี่ยนแนวคิดทางตำรามาสู่การปฏิบัติจริงเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยในการแบ่งปันความรู้ในงานนี้ ทางโรงเรียนจะอธิบายถึงสามส่วนที่สำคัญ คือ “การมีสติ การสอนอย่างมีสติ และการสอนการฝึกสติ” ผู้เข้าร่วมการสัมมนา WEW จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกอบรมบุคลากร การฝึกสติ และจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมสุขภาวะ รวมไปถึงการสร้างชุมชนตื่นรู้ในหมู่นักเรียนและผู้ปกครอง

คุณเจสัน แมคไบรด์ หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงเรียน UWC ประเทศไทย และคุณลูซี่ เคลเลอร์ หัวหน้าฝ่ายการฝึกสติ จะเป็นผู้บรรยายในส่วนนี้ นอกจากนั้นจะมีการแบ่งปันมุมมองของนักเรียน คุณครูผู้สอนและบุคลากรต่าง ๆ ผ่านการพูดคุยกับตัวแทนที่หลากหลายในระหว่างการบรรยายด้วย เนื้อหาหลักของการนำเสนอ ได้แก่

ทำไมแนวคิดในการฝึกสติจึงเป็นส่วนสำคัญของ UWC ประเทศไทย และจะเป็นประโยชน์กับโรงเรียนอื่น ๆ ได้อย่างไร

วิธีการสร้างชุมชนที่รู้จักการหยุดนิ่ง รับรู้ และยอมรับ

วิธีการฝึกให้มีสมาธิด้วยความเมตตากรุณา และมีสติตื่นรู้ จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันขณะ

ทำอย่างไรครูผู้สอนจะไม่รู้สึกผิดที่จะใช้เวลาในการฝึกตนในระหว่างการทำงาน หรือการปรับตารางการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขณะนั้นของตนเอง

แบ่งปันวิธีการเตรียมการและแนะนำสำหรับ “ก้าวต่อไป”ในการเริ่มต้นการใช้การฝึกสติเพื่อส่งเสริมสุขภาวะในโรงเรียน

โรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งได้รับการคัดเลือกมาจากทุกทวีป ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะได้มาร่วมแบ่งปันภายใต้แนวคิดเรื่อง “การศึกษาในวันนี้” โดยแต่ละโรงเรียนจะยกตัวอย่างวิธีการในการสร้างความเปลี่ยนแปลงการศึกษาในวันนี้ ผ่านนวัตกรรมและเรื่องราวความสำเร็จของพวกเขา

วิกัส โปต้า ผู้เริ่มต้นการจัดงานในครั้งนี้ หนึ่งในผู้นำการศึกษาที่ได้การยอมรับในระดับโลก และเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนการศึกษา, การพัฒนาในระดับนานาชาติ, ภาคฝ่ายสาธารณกุศลและเทคโนโลยี ได้กล่าวในการเปิดตัวงานนี้ว่า “ผมได้รับแรงบันดาลใจอย่างมาก จากโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน World Education Week ในปีนี้ ความมุ่งมั้นของพวกเขาในการพัฒนาโอกาสในชีวิตของผู้เรียน ด้วยการเอาใจใส่ ความเชี่ยวชาญ และความมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันประสบการณ์กับผู้คนอีกมากมาย โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้ ที่มีการพูดถึงกันมากถึงโลกาภิวัฒน์ศึกษา พวกเขาเหล่านี้คือฮีโร่และงาน World Education Week ไม่ได้แค่เปิดโอกาสให้เราทุกคนได้เรียนรู้จากพวกเขาเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสที่เราจะได้ร่วมเฉลิมฉลองและชื่นชมความสำเร็จของพวกเขาด้วย”

“ด้วยการแบ่งปันแนวทางที่โรงเรียนเหล่านี้ใช้ในการพัฒนาความเชี่ยวชาญของพวกเขา เราสามารถที่จะให้กำลังใจคนอื่นๆ ให้มีแรงบันดาลใจในการเดินทางบนเส้นทางเดียวกันไปสู่ความเป็นเลิศ นั้นเป็นหนทางที่เป็นจริงและจับต้องได้ ซึ่งจะทำให้งาน World Education Week สามารถเร่งกระบวนการที่จะไปสู่ความสำเร็จ ตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

โครงการนี้ยังได้รับความชื่นชมจากคุณเจมี่ ซาเวดร้า ผู้อำนวยการนานาชาติด้านการศึกษาของ World Bank “การรวมตัวครั้งใหญ่ของนักการศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกในครั้งนี้ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญ การเป็นเลิศทางสติปัญญาและการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว (Accelerating Learning) เป็นสิ่งที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง ถ้านักการศึกษาทุกคนได้เรียนรู้จากนักการศึกษาที่ดีที่สุดในประเทศของพวกเขาและในระดับโลก เราจะสร้างความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ ในการสร้างความมั่นใจว่า ทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกัน ผมยิ่งดีอย่างยิ่งที่จะได้มีส่วนร่วมในงาน World Education Week นี้”

งานในครั้งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ LEGO และมูลนิธิ Jacobs จะเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ World Education Week โดยเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่