ข่าวดี! ภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ป่วยยืนยันรักษาหายกลับบ้านแล้วทุกราย

ภูเก็ต - สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่ภูเก็ต วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ไม่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่มขณะที่ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลกลับบ้านหมดแล้ว ปัจจุบันไม่มีผู้ติดเชื้อยืนยันรักษาตัวในโรงพยาบาล และมีผู้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 17 ราย

ข่าวภูเก็ต

วันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม 2563, เวลา 12:23 น.

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 31 พ.ค.63

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 31 พ.ค.63

อย่างไรก็ตาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ยังคงเน้นย้ำว่าสำหรับวิกฤติการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบันแม้สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้น และผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อทุกรายได้รับการรักษาจนหายและแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้วทุกราย จังหวัดภูเก็ตยังคงกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19  เพื่อจะไม่ให้มีการระบาดระลอกสอง จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคน และผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพราะสิ่งสำคัญที่จะหยุดยั้งโรคโควิด-19 ได้ก็คือ การมีวินัย และความร่วมมือร่วมใจกันของประชาชนทุกคน  

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่