ครม. เคาะแล้ว งบอุดหนุนเด็กแรกเกิด 990 ล้านบาท เตรียมเบิกจ่ายงวดแรก 18 ก.ย. นี้

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบอุดหนุนเด็กแรกเกิด 990 ล้านบาท เตรียมเบิกจ่ายงวดแรก 18 ก.ย. นี้ นำส่งมติไปที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

ประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566, เวลา 10:35 น.

ภาพ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

จากกรณีการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดที่มีความล่าช้านั้น ภายหลังการประชุม ครม. นัดแรก ในวันที่ 13 ก.ย. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เผยว่า ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติโครงการอุดหนุนเงินเด็กแรกเกิด 600 บาท ต่อเดือน นาน 6 ปี ด้วยงบประมาณ 990 ล้านบาท โดยหลังจากนี้ จะนำส่งมติไปที่ พม. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ (14 ก.ย.)

ทั้งนี้ งบประมาณดังกล่าว จะนำไปแจกจ่ายให้ประชาชน งวดแรกในวันที่ 18 ก.ย. นี้ เพื่อดูแลเด็กแรกเกิดจำนวน 2,245,000 ราย ต่อไป

- สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่