ภูเก็ตรอผลโควิดเพิ่มเป็น 26 ยังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ สนามบินภูเก็ตพร้อมให้บริการแล้ว

ภูเก็ต - สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ตวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ไม่พบรายใหม่ ปัจจุบันไม่มีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 รับการรักษาพยาบาล โดยยังคงมีผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการรับบริการอยู่ที่โรงพยาบาล 26 ราย ในขณะที่ท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศแล้ว ตามคำสั่งของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ข่าวภูเก็ต

วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2563, เวลา 14:20 น.

สำหรับรายงานสถานการณ์โควิด-19 ของภูเก็ตล่าสุด ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 7,335 ราย (รายใหม่ 73 ราย) อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 26 ราย เพิ่มจากรายงานของเมื่อวานนี้ 6 ราย แต่ยังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันเพิ่มเติม

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ให้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.เป็นต้นมา โดยเปิดให้เดินทางในช่องทางบก และทางน้ำ ส่วนการเดินทางทางอากาศนั้นประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า การเดินทางช่องทางอากาศจะเริ่มเปิดใช้บริการในวันที่ 15 มิถุนายน ที่จะถึงนี้

ผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังท่าอากาศยานภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต แนะนำว่าควรเผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 1 – 2 ชั่วโมง และอุณหภูมิร่างกายต้องไม่สูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส, สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา, ต้องกรอกข้อมูลการเดินทาง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับกระทรวงสาธารณสุขในการควบคุมและติดตามโรค ในขณะเดียวกันต้องเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร หรือสังเกตจากเครื่องหมายที่กำหนดไว้ในสนามบิน โดยผู้โดยสารสามารถนำเจลล้างมือความจุไม่เกิน 350 มิลลิลิตร (12 ออนซ์) ขึ้นบนเครื่องได้ แต่เมื่อรวมกับของเหลว เจล หรือสเปรย์อื่น ๆ จะต้องไม่เกินคนละ 1 ลิตร

สำหรับการเปิดใช้สนามบินภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เป็นอำนาจของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ จังหวัดภูเก็ตได้ทำหนังสือเสนอให้เปิดการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ต ไปยังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแล้ว อยู่ระหว่างรอเอกสารแจ้ง จากผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ในการออกประกาศกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยาน เพื่อการขึ้นลงของอากาศยานต่อไป

ในขณะเดียวกันท่าอากาศยานภูเก็ต ยืนยันว่าทางสนามบินพร้อมเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 โดยได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งขณะนี้ทภก.อยู่ระหว่างการปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ขยายระยะเวลาการระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค.63 เวลา 22.15 น. ถึงวันที่ 15 มิ.ย.63 เวลา 23.59 น. (จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง) หากมีคำสั่งอนุญาตทภก.ก็พร้อมแล้วในการให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ

 

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่