ภูเก็ตรายงานสถานการณ์ภัยแล้งปริมาณน้ำน่าเป็นห่วง พ่อเมืองสั่งแจกจ่ายน้ำประปาฟรี

ภูเก็ต – วานนี้ (15 ม.ค.) สำนักงานประชาสัมพันธ์ เปิดเผยรายงานล่าสุด สถานการณ์น้ำล่าสุด พร้อมแผนบริหารจัดการน้ำระยะเร่งด่วน เพื่อความมั่นคงของน้ำใช้ น้ำอุปโภค-บริโภคให้กับพี่น้องประชาชน ทางด้านพ่อเมืองภูเก็ต สั่งการประปาภูมิภาคนำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแล้ว

ข่าวภูเก็ต

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563, เวลา 12:00 น.

ภูเก็ตบินสำรวจอ่างเก็บน้ำหลัก พ.ย. 62 ภาพ ปชส.ภูเก็ต

ภูเก็ตบินสำรวจอ่างเก็บน้ำหลัก พ.ย. 62 ภาพ ปชส.ภูเก็ต

นายไกรสร มะหะหมัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต เปิดเผย ถึงสถานการณ์น้ำและแผนบริหารการผลิตจ่ายน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตว่า ขณะนี้ภูเก็ตกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งเนื่องจากปี 2562 พื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีปริมาณฝนตกน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย จึงส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำโดยปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักทั้ง 3 แห่ง คือ อ่างบางวาด อ่างบางเหนียวดำ และอ่างคลองกะทะ ซึ่งมีปริมาณน้ำเหลือน้อยมาก จากการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำคาดการณ์ได้ว่าจะไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาในปี 2563

ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำแต่ละสถานีมีปริมาณน้ำคงเหลือดังต่อไปนี้

อ่างเก็บน้ำบางวาด ความจุ 10.2 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันคงเหลือ 2.832 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 27.8 % ของปริมาณน้ำกักเก็บ
อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ความจุ 7.2 ล้าน ลบ.ม ปัจจุบันคงเหลือ 0.82 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 1.14 % ของปริมาณน้ำกักเก็บ
อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ความจุ 4.32 ล้าน ลบ.ม ปัจจุบันคงเหลือ 1.899 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 44 % ของปริมาณน้ำกักเก็บ

สำหรับแผนบริหารการผลิต-จ่ายน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง สถานีผลิตน้ำบางวาด สถานีผลิตน้ำบางโจ และสถานีผลิตน้ำคลองกะทะ โดยมีแผนดำเนินการเร่งด่วน ดังนี้

สถานีผลิตน้ำบางวาด เนื่องจากกรมชลประทานกำหนดให้สูบน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำบางวาดได้ 10,000 ลบ.ม./วัน
ระยะแรก ได้ทำการลดปริมาณการจ่ายน้ำ ในพื้นที่ เทศบาลตำบลวิชิต จากปกติจ่ายน้ำปริมาณ 1,000 ลบ.ม./ชม. ลดเหลือ 800 ลบ.ม./ชม., ลดปริมาณการจ่ายน้ำในพื้นที่ เทศบาลเมืองป่าตอง จากปกติจ่ายน้ำปริมา 450 ลบ.ม./ชม. ลดเหลือ 350 ลบ.ม./ชม. และ รับน้ำประปาจากบริษัทเอกชน บริษัท อควาโฟร์ ขั้นต่ำ 4,000 ลบ.ม./วัน เพื่อจ่ายน้ำในพื้นที่เทศบาลตำบลวิชิต

ระยะที่สอง
1.ทำฝายกันน้ำบริเวณบ่อบำบัดเทศบาลเมืองกะทู้ (คลองบางใหญ่) เพื่อสูบน้ำเติม ขุมเหมืองสรรพสามิต
2.ทำฝายกันน้ำบริเวณบ่อปลาตากแดด (คลองบางใหญ่) เพื่อสูบน้ำเติมขุมเหมืองสรรพสามิต
3.สำรวจเพื่อขอใช้แหล่งน้ำดิบจากขุมน้ำสาธารณะหลังคอนโดแสนสิริ (คลองบางใหญ่) มีปริมาณน้ำคาดการณ์ 300,000 ลบ.ม สูบทอยน้ำเติมขุมเหมืองสรรพสามิต
4.สำรวจเพื่อขอใช้น้ำดิบจากขุมเหมืองแฝดหน้าปั๊มเซลล์กะทู้ น้ำขุมเหมืองต้นโพธิ์และขุมน้ำสนามกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับเฟส 2 สูบทอยน้ำเติมขุมเหมืองสรรพสามิต
5.กรณีปริมาณและแรงดันน้ำไม่เพียงพอ ต้องใช้รถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายพื้นที่สูงที่ได้รับผลกระทบจากการลดแรงดันหรือการจ่ายเป็นเวลา

สถานีผลิตน้ำบางโจ
ระยะแรก เริ่ม ม.ค. 63 เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำและคลองเจ๊ะตรา มีปริมาณน้ำที่ลดลง ซึ่งเข้าสภาวะฤดูแล้ง
1.รับซื้อน้ำประปาจากบริษัทเอกชน ไฮโดร์ 14,000 ลบ.ม./วัน เพื่อจ่ายน้ำให้พื้นที่ตำบลไม้ขาว เทพกระษัตรี ศรีสุนทร และป่าคลอก
2.ขอซื้อน้ำดิบจากขุมเหมืองเอกชน บริษัท มาดูโร่ จำกัด สูบทอยน้ำมายังฝายชั่วคราวคลองเจ๊ะตรา
3.จ่ายน้ำเป็นเวลาหรือลดแรงดันน้ำ
4.กรณีปริมาณและแรงดันน้ำไม่เพียงพอ ต้องใช้รถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายพื้นที่สูง ที่ได้รับผลกระทบจากการลดแรงดันหรือการจ่ายเป็นเวลา

ระยะที่สอง เริ่ม ก.พ.63
1. สูบน้ำดิบจากคลองพังมายังสถานีผลิตน้ำบางโจเพื่อผลิตน้ำประปา
2. ทำฝายชั่วคราวคลองบางโจและติดตั้งเครื่องสูบน้ำวางท่อส่งน้ำมายังสถานีผลิตน้ำบางโจ
3. สูบทอยน้ำจากขุมน้ำบางมะรวน เพื่อทอยน้ำลงคลองบางโจ
สถานีผลิตน้ำคลองกะทะ ปริมาณน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ มีเพียงพอสำหรับการผลิต-จ่ายน้ำประปา ในพื้นที่ตำบลฉลอง ราไวย์ และกะรน

นายไกรสร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีประชาชนบางพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค จังหวัดภูเก็ตโดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตจึงได้นำรถบรรทุกน้ำออกไปแจกจ่ายน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนในจุดที่กำหนดเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดกำหนดการแจกจ่ายน้ำได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 9542 17895

ทางด้านนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง และหลายพื้นที่ ประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนทั้ง 3 แห่งในจังหวัดภูเก็ต มีน้อยลง ทางการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต จึงต้องลดแรงดันในการ จ่ายน้ำลง ทำให้พี่น้องประชาชนบางพื้นที่อาจได้รับผลกระทบ เพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนระยะเร่งด่วนเบื้องต้น ได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต นำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำฟรีให้กับพี่น้องประชาชนบริเวณตำบลรัษฎา ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. แล้ว (อ่านเพิ่มเติม คลิก)

 

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่