รักสัตว์ รักษ์สิ่งแวดล้อม - ซอยด๊อก รวมพลังทำความสะอาดหาดไม้ขาว

สิ่งแวดล้อม - มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยได้รวบรวมเหล่าเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และผู้แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมภายในมูลนิธิฯ ไปยังหาดไม้ขาวเพื่อเก็บขยะ ทำความสะอาดหาด โดยสามารถรวบรวมขยะได้มากถึง 2,576 กิโลกรัม เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา สานต่อโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ Soi Dog Goes Green

วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561, เวลา 17:21 น.

ในฐานะมูลนิธิด้านสวัสดิภาพสัตว์ ซอยด๊อกเข้าใจเป็นอย่างดีว่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสำคัญต่อชีวิตของคนและสัตว์มากเพียงใด และกิจกรรมในครั้งนี้ก็มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเล อันเป็นสมบัติล้ำค่าของจังหวัดภูเก็ตไม่ให้เสื่อมโทรม และยังคงทัศนียภาพที่สวยงามอยู่เสมอ เพื่อให้ทั้งคนและสัตว์สามารถอยู่ร่วมกันในสิ่งแวดล้อมที่ดีได้

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจบริเวณหาดไม้ขาวแล้ว เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ได้นำขยะจำนวน 2,576 กก. ดังกล่าวไปส่งยังเตาเผาขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตเพื่อทำลายต่อไป

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยได้ริเริ่มโครงการ Soi Dog Goes Green มาตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านวิธีการหลากหลาย (อ่านเพิ่มเติม คลิก)

-  มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย

 

 

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่