Mai Khao Beach Condominium
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก อัตราแลกเปลี่ยน สภาพอากาศ Facebook Youtube ค้นหา

ทุบแล้ว! สิ่งก่อสร้างไม่เหมาะสมภายในวัดพระนางสร้าง 17 รายการ

ภูเก็ต - วันนี้ (11 ม.ค. 61) เวลา 09.09 น. จังหวัดภูเก็ต ประกอบพิธีบวงสรวง ตามหลักศาสนาเพื่อขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการปรับภูมิทัศน์ปรับทัศนียภาพ เคลื่อนย้ายสิ่งปลูกสร้างที่ไม่เหมาะสม ภายในวัดพระนางสร้างเพื่อปรับปรุงให้สวยงาม เหมาะสมตามหลักพุทธศาสนาเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชน และเป็นศูนย์รวมทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต

ข่าวภูเก็ต

วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561, เวลา 16:20 น.

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีบวงสรวงตามหลักศาสนาและความเชื่อทั้งพิธีพราหมณ์ และพิธีสงฆ์ เพื่อขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนทำการการปรับภูมิทัศน์ปรับทัศนียภาพ เคลื่อนย้ายสิ่งปลูกสร้างภายในวัดพระนางสร้าง ที่ไม่เหมาะสม

โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายทวี หอมหวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต , นายกองโท อดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง, หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และจิตอาสา เข้าร่วมและมี พระราชสิริมุณี เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, พระครูพรหมประภัสสร เจ้าคณะอำเภอถลาง รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระนางสร้าง และ คณะสงฆ์ เข้าร่วมประกอบพิธี

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม ภูเก็ต สวยด้วยมือและใจเรา โดยมีจิตอาสาและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมประมาณ 300 คน เพื่อมาร่วมทำความสะอาด เก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่บริเวณวัดพระนางสร้างด้วย

นายนรภัทร กล่าวว่าการ ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระนางสร้างจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้เกิดความถูกต้องเหมาะสม ตามหลักศาสนา ทั้งนี้ในส่วนของการรื้อถอนต่างๆจะคำนึงถึงความเหมาะสมความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง และสิ่งก่อสร้างบางส่วนได้มีผู้แจ้งความประสงค์ที่จะขอเคลื่อนย้ายไปดูแลรักษา สักการะบูชา อาทิ รูปปั้น พระพิฆเนศ รูปปั้น พระนางมัสสุหรี องค์เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งทางจังหวัดก็ยินดี ในส่วนการปรับปรุงภูมิทัศน์ก็จะอยู่ในอำนาจของวัดที่จะดำเนินการโดยมีไวยาวัจกรและคณะกรรมการวัดเป็นผู้รับผิดชอบและพิจารณาร่วมกัน ภายใต้หลักของกรมการศาสนาเพื่อให้วัดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมทางประวัติศาสตร์ ของจังหวัดภูเก็ต

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนา นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เริ่มต้นทำ การปรับภูมิทัศน์ปรับทัศนียภาพ และ เคลื่อนย้ายสิ่งปลูกสร้างที่ไม่เหมาะสม ภายในวัดพระนางสร้าง

เมื่อปลายเดือน ต.ค. ที่ผ่านมาได้มีข่าวทางโซเซียลมีเดียและสื่อสาธารณะต่าง ๆ ได้นำเสนอเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างในวัดพระนางสร้างไม่เหมาะสมหลายประการ (อ่านเพิ่มเติม คลิก) และทางคณะสงฆ์ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาส และแต่งตั้งให้เจ้าคณะอำเภอถลาง รักษาการเจ้าอาวาส (อ่านเพิ่มเติม คลิก) รวมถึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวัดพระนางสร้างประกอบด้วย ฝ่ายสงฆ์ มีพระราชสิริมุณี เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายราชการ

ซึ่ง จากการประชุม คณะกรรมการฯ ได้มีมติดังนี้ คือ การพิจารณาสิ่งปลูกสร้างที่จะทุบทำลาย รื้อถอน เคลื่อนย้าย ไม่เหมาะสม ปรับปรุงให้เหมาะสม เป็นอำนาจของรักษาการเจ้าอาวาส ซึ่งท่านได้นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว จำนวน 17 รายการ (อ่านเพิ่มเติม คลิก) และได้กำหนดให้มีการ ปรับภูมิทัศน์รื้อถอน และเคลื่อนย้าย ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตาม สำหรับรูปปั้นเรือหงส์หน้าศาลาการเปรียญ นั้นจะมีการปรับปรุงให้เหมะสม ส่วนตราสัญลักษณ์รัชกาลที่ 9 หน้าซุ้มประตู และอาคารเรียนเก่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกครั้ง

ทั้งนี้ ในการปรับทัศนียภาพสิ่งปลูกสร้างภายในวัดพระนางสร้าง คณะกรรมการได้กำหนดการดำเนินการไว้ 3 ระยะด้วยกัน คือ ระยะเร่งด่วน ที่จะมีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกว่า 17 รายการ ในวันนี้ ระยะที่ 2 จะมีการจัดระเบียบความเหมาะสมภายในวัดทั้งหมด และวางแผนจัดทำมาสเตอร์แปลนการพัฒนา และบูรณะวัดทั้งหมด เพื่อเรียกความศรัทธาของประชาชนกลับคืนมาสู่วัดอีกครั้ง

ข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่