ปัญหาน้ำประปาของชาวเกาะ

ภูเก็ต - สัปดาห์นี้เทศบาลนครภูเก็ตประชาสัมพันธ์ งดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในวันพุธ ที่ 11 กันยายน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตตัวเมืองได้รับผลกระทบทั้งหมด ทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน

ข่าวภูเก็ต

วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2562, เวลา 09:00 น.

แฟ้มภาพ : ปริมาณน้ำในเขื่อนบางวาดยังน่าเป็นห่วงแม้จะอยู่ในช่วงฤดูฝน

แฟ้มภาพ : ปริมาณน้ำในเขื่อนบางวาดยังน่าเป็นห่วงแม้จะอยู่ในช่วงฤดูฝน

เนื่องจากกองการประปา จะทำการล้างถังเก็บน้ำใสของระบบผลิตน้ำประปาถนนดำรง โดยมีผลกระทบกับบ้านเรือนประชาชนตามถนนสายต่าง ๆ ในตัวเมืองจำนวนทั้งสิ้น 39 สาย (อ่านเพิ่มเติม คลิก) พร้อมทั้งได้ขออภัยพี่น้องประชาชนมาล่วงหน้าในกรณีของน้ำที่ถูกปล่อยออกมาภายหลังจากการซ่อมแซมแล้วเสร็จอาจจะมีสภาพขุ่น มีสี และมีตะกอนเล็กน้อย ก่อนจะมีการจ่ายน้ำประปาแก่ประชาชน ภายหลังจากตรวจสอบคุณภาพน้ำในถังเก็บน้ำใสของระบบ

อย่างที่เราทราบกันดีกว่าสภาพภูมิประเทศของจังหวัดภูเก็ต เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ในทะเลอันดามัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับโลกที่นอกจากจะมีหาดทรายสวยน้ำทะเลใสแล้ว ยังมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยอารยธรรมอันเจริญรุ่งเรืองมาแต่ครั้งอดีต และนั่นก็ส่งผลให้เกาะเล็ก ๆ แห่งนี้มีผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวและอยู่อาศัยกันเป็นจำนวนมาก อาจจะมากเกินกว่ากำลังของเกาะเล็ก ๆ แห่งนี้จะสามารถรับมือได้

สำหรับปัญหาน้ำประปาของจังหวัดภูเก็ตเองก็มีให้เห็นมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกันอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม ซึ่งนอกจากปัญหาน้ำแห้งแล้งในช่วงฤดูแล้งแล้ว เราก็ยังได้พบว่าบางพื้นที่ยังประสบกับปัญหาน้ำไม่สะอาด หรือแม้แต่น้ำไหลไม่สะดวก และในบางรายต้องทำการซื้อน้ำจากเอกชนเป็นประจำ จนกลายเป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้ว

มีผู้อ่านหลายท่านจากหลายแหล่งที่พักอาศัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ส่งภาพและข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาน้ำใช้ในครัวเรือน ที่มีสีขุ่นเข้มมีตะกอน จนสามารถเปลี่ยนเสื้อนักเรียนสีขาวให้กลายเป็นสีน้ำตาลได้ รวมไปถึงกรณีน้ำไม่ไหลเข้ามายัง ข่าวภูเก็ต เพื่อขอให้เป็นกระบอกเสียงติดต่อไปยังหน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคที่ชาวบ้านต้องชำระค่าน้ำตามจริงแต่กลับใช้งานไม่ได้ตามที่ควร ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางท้องถิ่นที่รับฟัง และดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านได้ดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข

ประกาศหยุดจ่ายน้ำเป็นเวลา 18 ชั่วโมงของทน.ภูเก็ต เพื่อทำการล้างถังเก็บน้ำใสนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งงานทางเทศบาลได้ลงมือทำเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ที่ใสสะอาด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ จะมีความสุขกับน้ำประปาที่มีคุณภาพน้ำที่ดีและใสสะอาดยิ่งขึ้น

ในขณะเดียวกัน “การประหยัดน้ำ” ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะแม้ว่าชาวภูเก็ตจะมีน้ำประปาใช้สอยในครัวเรือน แต่อย่าลืมว่าพวกเราทุกคนอาศัยอยู่บนเกาะ ซึ่งมีแหล่งน้ำดิบที่ต้องอาศัย “ฝนฟ้า” เป็นผู้เติมน้ำในอ่างเก็บน้ำให้เท่านั้น ในระหว่างที่รอโครงการหลักพันล้านในการดึงน้ำจากจังหวัดใกล้เคียงเข้ามา หากเราไม่ช่วยกันประหยัดน้ำ เราอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำ เหมือนที่ได้ประสบพบเจอมาเมื่อหน้าแล้งปีที่แล้ว ที่ระดับน้ำได้ลดต่ำที่สุดจากสถิติ ที่ทางกปภ.ได้เคยบันทึกเอาไว้ (อ่านเพิ่มเติม คลิก)

เพราะถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือ ประหยัดน้ำนิด ปิดน้ำยามไม่จำเป็นหน่อย เราชาวเกาะก็อาจจะผ่านหน้าแล้งไปได้อย่างสบาย ๆ ไม่ต้องรอให้น้ำหมดก่อนค่อยหาทางแก้ไขกันที่ปลายเหตุเหมือนที่เคยเป็นมา

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่