ม.ราชภัฏภูเก็ตนำชาวบ้านศรีสุนทรชม Phuket Old Town ศึกษารูปแบบท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
16 543,
ภูเก็ตยกทัพดึงนักท่องเที่ยวเขตไซบีเรีย หนีหนาวเที่ยวภูเก็ต “ชูเสน่ห์เมืองเก่า กีฬา  แหล่งท่องเที่ยวใหม่”
11 543,