ภูเก็ตจัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเนื่องในวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติครบรอบ 13 ปี
9 543,