โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ยกระดับด้านการแพทย์และการบริการสาธารณะสุข เปิดคลินิกรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก
14 543,